Privatlivspolitik

Dataansvarlig:
Estate Wines er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Nyhedsbrev:
Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev gemmer vi følgende oplysninger: dit navn og din mail-adresse.

Kontooplysninger:
Opretter du dig som kunde hos os gemmer vi oplysninger om navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Disse oplysninger anvendes udelukkende af Estate Wines og videregives ikke til tredjepart.

Ved annullering af din konto slettes alle oplysninger som ikke er strid med anden lovgivning.

Dine rettigheder
Ret til at se dine oplysningerne (indsigtsret):
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer.

Ret til berigtigelse (rettelse):
Du kan til enhver tid få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.

Ret til sletning:
Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme.

Ret til indsigelse:
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Retten til at tilbagekalde samtykke:
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger som fremgår af www.estatewines.dk.

Klageinstans:
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@estatewines.dk